Economia in Galati

economy

Judetul Galati are o economie industrial – agrara. Industria si serviciile sunt concentrate mai ales in centrele urbane, in timp ce in zona rurala sunt practicate mai ales activitatile agricole. Statistica referitoare la numarul de comercianti existenti in mediul urban al judetului Galati arata o concentrare semnificativa a acestora in municipiul resedinta de judet Galati, unde se regasesc peste 86% dintre acestia. Celalalt municipiu, Tecuci, grupeaza doar 11% din comercianti, in timp ce orasele Beresti si Târgu-Bujor detin procente semnificativ mai scazute – 0,4% si respectiv 1,5%.

De asemenea este de remarcat ponderea ridicata a activitatilor de comert si numarul redus de unitati ce isi desfasoara activitatea in industrie, constructii si agricultura. Aceasta situatie cunoaste variatii nesemnificative de la an la an.

Pe ansamblul economiei nationale, judetul Galati este principalul producator de fonta, de otel brut si de laminate finite plate; este al doilea producator din tara la productia de nave maritime.

Principalele sectoare industriale sunt metalurgia si constructiile navale. Industria metalurgica din Galați (Combinatul Siderurgic ArcelorMittal) realizeaza 55,6% din productia de otel a României, 55% din cea a productiei de laminate si 90,4% din productia de tabla si benzi laminate la rece. Mai mult de doua treimi din productia metalurgica este exportata. Industria navala (Damen Shipyards Galati), ramura de mare traditie in oras, furnizeaza flotei fluviale si maritime nave de pana la 65.000 tdw (barje, vrachiere, mineraliere, remorchere, petroliere) si platforme de foraj marin.

Galatiul este unul din cele mai mari noduri de trafic comercial din Romania, conectat la principalele canale de comunicatie europeana: prin caile ferate se asigura transferul de la ecartamentul european catre cel folosit in tarile ex-sovietice; pe cale fluviala la canalul Rhin-Main-Dunare care leaga Marea Nordului de Marea Neagra;

In economia judetului Galati, agricultura ocupa un loc important datorita suprafetei agricole si arabile exploatate, efectivelor de animale si pasari si potentialului tehnic in amenajari de imbunatatiri funciare si dotari tractoare si masini agricole.

Pentru activitatile din agricultura, judetul Galati dispune de 358.456 ha, din care 289.800 ha arabil, 42.771 ha pasuni, 548 ha fanete, 23.050 ha vii si pepiniere viticole si 2.287 ha livezi si pepiniere pomicole. Judetul mai dispune de 44.881 ha paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera, 13.047 ha luciu de ape si balti precum si 30.278 ha alte suprafete. Astfel, agricultura dispune de o serie de resurse naturale, care valorificate corespunzator, pot juca un rol important in dezvoltarea economico-sociala a judetului Galati.

In acest context, agricultura este de asemenea, un sector foarte important pentru economia regionala: circa 40% din populaţia ocupata lucreaza in acest sector, care contribuie cu 16% la PIB-ul regional. Terenurile cultivate reprezinta potential de dezvoltare in viitor. Putem vorbi astfel de legumicultorii din bazinul Tecuci si in special de comuna solar Matca cu cetatenii ei recunoscuti in toata tara romaneasca si chiar in Europa, despre legumicultorii din bazinul Galati (zona Badalan si com. Vanatori) si despre exploatatiile agricole care de ani buni obtin rezultate deosebite atat in productia vegetala cat mai ales in cea zootehnica.