Infiintarea unei afaceri

business
Inregistrarea unei companii

Infiintarea unei societati comerciale se face in conformitate cu Legea nr. 31/1990 - Legea societatilor comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru a infiinta o societate comerciala trebuie parcurse urmatoarele etape:

1. Verificarea disponibilitatii denumirii societatii si rezervarea acesteia in Registrul Comertului

Documente necesare:

 1. Act de identitate asociat / actionar sau administrator;
 2. Procura speciala de reprezentare in forma autentica sau imputernicire avocatiala (in cazul persoanelor imputernicite):
 3. Completare formular – Cerere verificare disponibilitate firma.

2. Redactarea actului constitutiv al societatii

Documente necesare:

 1. Copie acte de identitate pentru asociati / administratori / cenzori persoane fizice;
 2. Copie certificat de inregistrare si hotararea adunarii generale a asociatilor sau actionarilor pentru asociati persoane juridice;
 3. Dovada detinerii cu titlu legal a spatiului ce va constitui sediul societatii.

3. Depunerea capitalului social la banca

4. Depunerea documentelor la Oficiul Registrului Comertului in vederea inregistrarii firmei

Inregistrarea unei societati la oficiile registrului comertului presupune plata unor taxe si tarife care sunt reglementate de Hotararea nr. 902 din 01 septembrie 2012. Dupa analiza documentelor depuse, Registrul Comertului va elibera urmatoarele acte care vor atesta infiintarea societatii comerciale:

 1. Certificatul de inregistrare al firmei;
 2. Rezolutia directorului oficiului registrului comerţului de pe langa tribunal;
 3. Certificatul constatator.

5. Etape ulterioare:

 1. Confectionarea stampilei societatii;
 2. Achizitionare tipizate: facturier, chitantier, etc;
 3. Declaratia de inregistrare fiscala se depune la Administratia Financiara competenta in termen de 30 de zile de la data infiintarii societatii.

6. Avize si autorizatii functionare

Toate avizele sau actele de autorizare vor fi solicitate autoritatilor publice in functie de obiectul de activitate al societatii. Pentru a incepe activitatea comerciala propriu-zisa la Registrul Comertului, se obtin autorizatiile si avizele necesare functionarii legale a societatii.

Facilitati pentru investitii

Conform legislatiei nationale in vigoare, investitorii care aleg Romania ca destinatie de implementare si dezvoltare a proiectelor proprii de investitii se bucura de aceleasi drepturi si obligatii, fie ei cetateni romani sau straini, rezidenti sau nerezidenti.

Cadrul juridic general privind masurile de sprijin din partea Statului Roman acordate in vederea stimularii investitiilor a fost reglementat prin intermediul Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 85/2008 privind stimularea investitiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Actul normativ stabileste principiile care stau la baza stimularii investitiilor, domeniile in care pot fi realizate investitii pentru a caror implementare se poate accesa o schema de ajutor de stat, tipurile de facilitati de natura ajutorului de stat care pot fi acordate, conditiile generale de eligibilitate ale investitiilor si investitorilor, etc.

Conform prevederilor OUG 85/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, facilitatile de care un investitor strain poate beneficia, imbraca forma acordarii unor sume nerambursabile la achizitionarea de active corporale si necorporale, cea a acordarii de contributii financiare de la bugetul de stat pentru locurile de munca nou create, cea a acordarii de bonificatii de dobanda la contractarea unor credite, precum si alte forme prevazute de legislatia in vigoare.

Guvernul Romaniei a adoptat pana in prezent numeroase acte normative reglementand scheme de ajutor de stat care au drept obiectiv stimularea cresterii economice prin acordarea de facilitati pentru realizarea de investitii.

Ajutoarele de stat pot fi accesate atat de intreprinderi mari, cat si de intreprinderi mici si mijlocii, inclusiv microintreprinderi, in functie de tipul de investitie, domeniul in care aceasta se realizeaza si schema de ajutor de stat accesata.

Facilitatile se acorda investitiilor realizate in urmatoarele domenii:

 1. activitati de procesare agroindustriala;
 2. domenii de varf ale industriei prelucratoare;
 3. productia si furnizarea de energie electrica si termica; productia de echipamente pentru cresterea eficientei energetice si a gradului de utilizare a resurselor regenerabile de energie; stimularea utilizarii resurselor regenerabile de energie pentru producerea de energie electrica si/sau termica;
 4. protejarea si imbunatatirea calitatii mediului;
 5. distributia apei, salubritate, gestionarea deseurilor;
 6. informatica si comunicatii;
 7. activitati de cercetare, dezvoltare si inovare sau dezvoltarea de noi produse;
 8. activitati de servicii privind forta de munca.

Institutia responsabila de promovarea si implementarea proiectelor de interes national, precum si de investitiile straine este Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura si Investitii Straine, structura noua in cadrul Guvernului Romaniei: http://www.dpiis.ro.

Licente

In plus fata de inregistrarea societatilor comerciale prevazuta de Legea nr. 31/1990 - Legea societatilor comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru unele activitati societatile comerciale trebuie sa obtina licente de lucru suplimentare inainte de a incepe operatiunile lor.
Pentru companiile care opereaza in aceste domenii, procesul de inregistrare este urmat de un proces de licentiere cu autoritatile responsabile cu reglementarea activitatii domeniului ales.