Mediul de afaceri

environment

Consolidarea fiscala & Taxarea

 • - Proceduri de stabilire a preturilor in conformitate cu reglementarile UE si OCDE:
 • - Stabilitate pe termen lung din cauza sistemului fiscal intern armonizat cu “acquis-ul comunitar”;
 • - Posibilitatea de a transporta pierderile fiscale in continuare pana la 7 ani;
 • - Amortizare accelerata de echipamente, masini;
 • - Scutiri de la plata impozitelor pe cladiri si terenuri aplicate de consiliile locale din Romania pe baza schemelor de ajutor de stat;
 • - Stimulente fiscale pentru cercetare si dezvoltare: deducere suplimentara de 20% din cheltuielile eligibile pentru activitati de cercetare si dezvoltare;

Taxe fixe:

 • - 16% cota unica de impozitare;
 • - 5% impozit pe dividende;
 • - 19% cota standard de TVA;
 • - 9% TVA rata redusa pentru:
  1. livrarea de proteze si accesorii ale acestora, definite prin normele metodologice conform legislatiei specifice, cu exceptia protezelor dentare scutite de TVA;
  2. livrarea de produse ortopedice;
  3. livrarea de medicamente de uz uman si veterinar;
  4. cazarea in cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu functie similara, inclusive inchirierea terenurilor amenajate pentru camping;
  5. livrarea urmatoarelor bunuri: alimente, inclusiv bauturi, cu exceptia bauturilor alcoolice, destinate consumului uman si animal, animale si pasari vii din specii domestice, seminte, plante si ingrediente utilizate in prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau inlocui alimentele. Prin normele metodologice se stabilesc codurile NC corespunzatoare acestor bunuri;
  6. serviciile de restaurant si de catering, cu exceptia bauturilor alcoolice, altele decat berea care se incadreaza la codul NC 22 03 00 10;
  7. livrarea apei potabile si a apei pentru irigatii in agricultura;
 • - 5% TVA rata redusa pentru:
  1. manuale scolare, carti, ziare si reviste, cu exceptia celor destinate exclusiv sau in principal publicitatii;
  2. serviciile constand in permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectura si arheologice, gradini zoologice si botanice, targuri, expozitii si evenimente culturale, evenimente sportive, cinematografe, altele decat cele scutite de TVA.
  3. livrarea locuintelor ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite. Terenul pe care este construita locuinta include si amprenta la sol a locuintei;

Contabilitate si audit

In conformitate cu Legea societatilor comerciale, toate persoanele juridice sunt obligate sa intocmeasca situatii financiare anuale, la sfarsitul fiecarui an calendaristic. Situatiile financiare anuale trebuie sa fie intocmite in conformitate cu Legea nr. 82/1991 Legea Contabilitatii. Societatile comerciale cotate la BVB (piata reglementata) au obligatia de a aplica Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS – International Financial Reporting Standards).

Auditul intern este obligatoriu pentru organizatiile ale caror situatii financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului financiar. Aceste organizatii sunt obligate sa organizeze si sa asigure exercitarea activitatii profesionale de audit intern, in conformitate cu normele legale in vigoare.

Pentru regiile autonome, companiile nationale si societatile nationale, precum si pentru alte entitati economice cu capital majoritar de stat, auditul intern trebuie organizat in conformitate cu legislatia privind auditul intern din entitatile publice.

Organizatiile obligate sa efectueze un audit financiar conform legislatiei romanesti sunt:

- Societatile care, la inchiderea unui exercitiu financiar, indeplinesc cel putin doua din urmatoarele trei criterii:

 • - Au active totale peste 3.650.000 euro;
 • - Au cifra de afaceri neta peste 7.300.000 euro;
 • - Au un numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar mai mare sau egal cu 50.

- Societatile de interes public: institutiile de credit, societatile de asigurare/reasigurare, entitatile reglementate si supravegheate de CNVM (Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare), societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, companiile si societatile nationale, persoanele juridice care apartin unui grup de societati si intra in perimetrul de consolidare de catre o societate-mama care aplica Standardele Internationale de Raportare Financiara, societatile de leasing, si persoanele juridice, altele decat cele de mai sus, care beneficiaza de imprumuturi nerambursabile sau cu garantia statului.

Legislatia romaneasca in domeniu cuprinde Ordinul Ministerului de Finante nr. 1752/2005 care adopta reglementarile contabile conforme cu Directivele Europene, Ordinul Ministerului de Finante nr. 907 din 2005, si Ordonanta 28/2006 (pentru cazul societatilor de leasing).

Litigii

In dreptul roman, normele generale de competenta pentru solutionarea litigiilor internationale sunt prevazute de Legea nr. 105/1992 privind raporturile de drept international privat, de Codul de procedura civila si de Codul comercial, in masura in care acestea din urma nu au fost modificate.

In raporturile cu Statele membre ale Uniunii Europene, sunt aplicabile normele prevazute in Regulamentul (CE) nr.44/2001 privind competenta judiciara, recunoasterea si executarea hotararilor in materie civila si comerciala.

Pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei functioneaza Curtea de Arbitraj Comercial International care solutioneaza litigiile comerciale in baza Regulilor de Procedura Arbitrala proprii, putand de asemenea organiza, la cererea partilor si arbitrajul ad hoc. Numarul mediu de cazuri solutionate pe an este de peste 400 interne si 50 internationale.

Potrivit Regulilor de Procedura Arbitrala proprii, Curtea solutioneaza in drept sau in echitate litigii care intereseaza comertul international, in baza conventiei arbitrale incheiate de partile in contract. Curtea de Arbitraj solutioneaza de asemenea litigii interne.